Voorwaarden en richtlijnen

Na het versoepelen van de coronamaatregelen zijn bezoekers voor steeds meer zaken welkom in de bibliotheekvestigingen. We vragen daarbij wel aandacht voor een aantal voorwaarden en richtlijnen. Lees meer

Extra aandacht voor Lezen en Schrijven

Mening wethouders

De vijf betrokken wethouders uit de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek vinden het belangrijk dat er aandacht is voor taalproblemen. 

Taalwasserette

Door de Taalpunten van de Bibliotheek in Elburg, Epe, Hattem en Oldebroek is speciaal voor deze week een “Taalwasserette” ontwikkeld, waarbij de correspondentie van organisaties en instellingen uit de gemeente kan worden getest op leesbaarheid voor mensen met een lager taalniveau. 

Puzzeltocht

Ook hebben de Taalpunten van Elburg, Epe, Hattem en Oldebroek een puzzeltocht georganiseerd waar jong en oud aan mee kan doen. Op ontspannen wijze oefen je met taal en rekenen. Deelname is gratis en onder de inzenders met de meeste goede antwoorden wordt een boekenbon verloot. Meedoen is makkelijk: haal de puzzeltocht op in de bibliotheek of download hem hieronder.

Filmpjes

Door het Taalpunt van de Bibliotheek in Heerde/Wapenveld zijn speciaal voor deze week filmpjes gemaakt om extra aandacht aan de Week van Lezen en Schrijven te schenken. In deze filmpjes vertellen taalambassadeur Gerrie Leguit en taalpuntdocent Joke Scholten over laaggeletterdheid. 

Taalpunten

Taalpunten zijn aanwezig in de bibliotheken in Elburg, Epe, Vaassen, Hattem, Heerde, Wapenveld en Wezep. Iedereen die vragen heeft over lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kan daar terecht.
Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat iedereen zich goed kan redden met de Nederlandse taal. Het Taalpunt is er om je verder te helpen. Dat kan in de vorm zijn van getrainde vrijwilligers of door iemand door te verwijzen naar een taalgroep of school.

Taalvrijwilligers gezocht

De Taalpunten in de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek zoeken nieuwe taalvrijwilligers. Taalvrijwilligers bieden hulp aan mensen die beter willen leren lezen of schrijven.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen gemeenten, bibliotheken, en andere organisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone.

Inmiddels heb ik taalles en gaat er een wereld voor mij open.

— Dennie

Laaggeletterde Dennie: “Ik heb al mijn hele leven moeite met lezen en schrijven. Daar heb ik mij jarenlang voor geschaamd. Ik durfde het niet te vertellen aan mijn meisje, mijn familie en al helemaal niet aan vrienden en collega’s. Vorig jaar verzamelde ik al mijn moed en zette ik die schaamte opzij. Inmiddels heb ik taalles en gaat er een wereld voor mij open. Dáár gaat het om in deze themaweek. Dat ik en velen met mij er niet alleen voor staan. Maar dat heel Nederland weet wat laaggeletterdheid is. En hoe we dat kunnen stoppen.”