Basisregels voor iedereen en overal

Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus | Houd 1,5 meter afstand van elkaar. | Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog. | Werk zoveel mogelijk thuis. | Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Taalfit

Gezonde, ambitieuze en productieve medewerkers. Dat wil toch elk bedrijf? Dit begint bij goed kunnen lezen en schrijven. Heeft u het vermoeden dat sommigen van uw medewerkers meer aandacht kunnen besteden aan hun taalvaardigheid? Dan kunnen wij u helpen.

Taal en bedrijf
Uw medewerkers zijn een van de belangrijkste succesfactoren van uw bedrijf. Dit is ook de reden dat veel bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uiteraard is het van belang om hard te werken, productief te zijn en winstgevend te blijven. Slimme bedrijven hechten daarom waarde aan duurzaamheid en continuïteit van hun bedrijf. Dit doen zij door o.a. te investeren in gezonde medewerkers.

Bibliotheek
De bibliotheek anno 2017 is behalve een plek om boeken te lenen ook een ontmoetingsplek en kenniscentrum voor verschillende bevolkingsgroepen en organisaties. Onze medewerkers hebben niet alleen maar inhoudelijke kennis nodig die op dit moment voldoende ondersteund wordt, maar ze hebben ook andere vaardigheden, competenties en attitudes nodig. Deze zijn noodzakelijk om goed in contact te kunnen blijven staan met een veranderende en dynamische omgeving. Voor het doorontwikkelen van deze vaardigheden, competenties en attitudes gaan we vanaf september a.s. een reeks trainingenmodulen aanbieden aan onze medewerkers.

Neem een kijkje op de website taalfit.nu voor alle mogelijkheden!

Download brochure Taalfit.