Boekstart

Het begint met lezen! Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.

Het landelijke project BoekStart voor baby’s stimuleert dit. De openbare bibliotheek speelt hierbij een centrale rol.

BoekStart

  • Een leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s
  • Gratis BoekStartkoffertje, bibliotheeklidmaatschap en BoekStarthoek in de bibliotheek
  • Adviezen om met je baby te genieten van lezen en boekentips
  • Uitgevoerd door de openbare bibliotheek, ondersteund door de gemeente en het consultatiebureau

BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.