Wij zijn gesloten op:

Goede Vrijdag - 7 april, vanaf 17.00 uur | Tweede Paasdag - 10 april | Koningsdag - 27 april | Dodenherdenking - 4 mei, vanaf 17.00 uur | Hemelvaartsdag - 18 mei | Tweede Pinksterdag - 29 mei

 

Enthousiasme voor Bibliotheek op School in Heerde

Gepubliceerd op: 27 februari 2023 13:00

Gemeente, onderwijs en bibliotheek zijn enthousiast over de Bibliotheek op School in Heerde. Dat bleek afgelopen donderdag bij een ontmoeting tussen wethouder William van Ommen, basisschooldirecteur Marijke Doetjes van het Kristal en educatiespecialist Karin Wolf van Bibliotheek Noord-Veluwe.

De gemeente Heerde zet de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs, om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen) in om op alle basisscholen in de gemeente een Bibliotheek op School te realiseren. Bij een Bibliotheek op school komt er niet alleen een veelzijdige collectie boeken op school te staan maar is er ook een leesconsulent vanuit de bibliotheek verbonden aan de school.

Wethouder William van Ommen vertelt dat het voor de gemeente heel belangrijk is om laaggeletterdheid te voorkomen. Een aansprekende collectie boeken binnen handbereik van de leerlingen en een inspirerend programma rondom boeken en leesplezier in de klassen is daarbij van grote betekenis. Hij weet hoe belangrijk goed leesonderwijs is vanuit zijn eigen praktijkervaring als leerkracht in het onderwijs. Hij is blij dat zoveel scholen aansluiten bij de Bibliotheek op School.

Basisschooldirecteur Marijke Doetjes kende de Bibliotheek op School al voordat ze bij het Kristal kwam werken. Ze is heel blij met de financiering door de gemeente. Voor Marijke Doetjes is vooral de rol van de leesconsulent van toegevoegde waarde. “De bibliotheek is een lokale en betrouwbare partner. De leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt de leescoördinator van de school bij leesbevordering en verbetering van de digitale geletterdheid. De boekencollectie is gevarieerd en actueel. Dit samen zorgt voor meer leesplezier bij de leerlingen en verhoogt daarmee hun leescompetentie.”

Karin Wolf van de Bibliotheek Noord-Veluwe vult aan dat de bibliotheek de onderwijsontwikkelingen volgt om ook in de toekomst de scholen te kunnen ondersteunen. “De Bibliotheek heeft de ambitie om leesmotivatie en leesfrequentie van de leerlingen te stimuleren door meer leesplezier te bieden. Dit verbetert de leesvaardigheid van de leerlingen. We willen aansluiten bij de behoefte van de school. Geen extra taken, maar meewerken aan een gezamenlijk doel. Een goede en effectieve aanpak van het leesonderwijs biedt kansen voor alle leerlingen en dat is wat we uiteindelijk allemaal willen.”

De gezamenlijke passie voor onderwijs en lezen van William van Ommen, Marijke Doetjes en Karin Wolf leidde op deze donderdagmiddag tot een prettig gesprek waarin het enthousiasme over de Bibliotheek op School groot blijkt. Ze zien alle drie het belang van lezen!