Jaarverslag Bibliotheek voor wethouder Cegerek

Gepubliceerd op: 3 juli 2018 10:55

Wethouder Cegerek van de gemeente Heerde heeft het jaarverslag van de Bibliotheek Noord-Veluwe in ontvangst genomen. Hetty van de Weg, directeur van de Bibliotheek Noord-Veluwe, overhandigde haar het jaarverslag in het raadhuis in Heerde.

Voor wethouder Cegerek was dit de eerste kennismaking met het bibliotheekwerk in haar functie als wethouder in Heerde. Bij de overhandiging van het jaarverslag hebben wethouder Cegerek en directeur van de Weg gesproken over de activiteiten van de bibliotheek op de gebieden lezen, leren, informeren en participeren. Voor wethouder Cegerek zijn de bestrijding en preventie van laaggeletterdheid belangrijke taken van de Bibliotheek, maar ook andere taken en projecten, zoals robotica, vindt ze bij het werk van de Bibliotheek in deze tijd horen. Ze vindt het belangrijk dat de Bibliotheek laat zien wat ze doet.

Bibliotheekdirecteur van de Weg lichtte het jaarverslag toe, waarin de 5 thema’s Lezen, E-varia, Robotica, Taal en Walk&Talk centraal staan. Over ieder onderwerp is naast informatie ook een interview met een medewerker te vinden. Daarnaast is in het jaarverslag een overzicht van de activiteiten die in 2017 plaatsvonden te vinden en is er cijfermatige informatie over uitleningen, leden en mediabezit. “Met deze nieuwe vorm van het jaarverslag benadrukken we de hoofdthema’s uit ons beleid” aldus Hetty van de Weg.