Taalpunt Oldebroek ontvangt laptops van deltaWonen

Gepubliceerd op: 25 juni 2019 11:55

Maandag 17 juni heeft Barrie Nitrauw van Taalpunt Oldebroek 3 laptops ontvangen van de projectgroep laaggeletterdheid van deltaWonen. Het Taalpunt had eerder aan deltaWonen laten weten op zoek te zijn naar laptops die niet meer gebruikt worden in een bedrijf, maar nog wel even mee kunnen. Het Taalpunt gaat de laptops gebruiken om inwoners digitaal vaardiger te maken.

Taalpunt
Bij het Taalpunt wordt een deelnemer met een vraag op het gebied van taal of een andere basisvaardigheid gekoppeld aan een taalvrijwilliger. Taalvrijwilligers zijn mensen die het leuk vinden met taal bezig te zijn en een ander daarmee willen helpen. Voor iemand als taalvrijwilliger kan worden ingezet wordt een training van 4 dagdelen gevolgd. Taalpuntdocent Barrie Nitrauw wil graag meer taalvrijwilligers “In de gemeente Oldebroek zijn er helaas meer vragen om begeleiding dan dat er taalvrijwilligers zijn. Om taalvrijwilliger te worden, kan iemand zich aanmelden bij het Taalpunt via aalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl .”

Laaggeletterdheid
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. DeltaWonen vindt duidelijke communicatie en een begrijpelijke boodschap belangrijk. Daarom besteden ze dit jaar extra aandacht aan laaggeletterdheid. Huurders die hulp nodig hebben bij lezen en schrijven worden doorverwezen naar organisaties die hen kunnen helpen, zoals het Taalpunt. Daarnaast organiseren deltaWonen en Club Cele op woensdagmiddag 11 september aanstaande een congres over laaggeletterdheid. Tijdens het congres wordt het bewustzijn rondom laaggeletterdheid vergroot. Meer informatie over het congres is te vinden op www.deltawonen.nl/laaggeletterdheid.