Basisregels voor iedereen en overal

Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus | Houd 1,5 meter afstand van elkaar. | Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog. | Werk zoveel mogelijk thuis. | Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Taalpunten hebben kwaliteit op orde!

Gepubliceerd op: 10 mei 2021 16:27

Bibliotheek Noord-Veluwe heeft voor de Taalpunten een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hieruit blijkt dat de Taalpunten voldoen aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Hetty van de Weg, directeur van de Bibliotheek Noord-Veluwe is blij met de uitslag. “Eén op de acht volwassenen in ons werkgebied heeft problemen met taal. Dat is de reden dat we de Taalpunten, acht jaar geleden al, hebben opgericht. Voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of spreken. Dit certificaat toont aan dat we met onze Taalpunten op een goede manier de taalvragers ondersteunen”. Van de Weg is vooral trots op de Taalpuntdocenten en taalvrijwilligers: “Onze vijf Taalpuntdocenten, Saskia Kuiling, Joke Scholten, Barrie Nitrauw, Jan van de Pol en Margriet Breet, slagen er goed in om in contact te komen met inwoners die hulp nodig hebben. Ook lukt het hen steeds weer om voldoende taalvrijwilligers op te leiden om aan de groeiende vraag te voldoen. De taalvrijwilligers ondersteunen de taalvragers zodanig dat zij beter mee kunnen komen in de maatschappij”.

Volgens de auditoren hebben de Taalpunten een sterke positie verworven in elke gemeente. De aandacht enerzijds die de netwerkpartners aan bestrijding laaggeletterdheid geven en de betrokkenheid en kwaliteit anderzijds van de vrijwilligers wordt door de auditoren zeer positief ervaren. Ook zijn de auditoren positief over de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek. Ze noemen de gemeenten zonder uitzondering uitermate betrokken in woord en daad.

De Taalpunten scoorden op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de Bibliotheek Noord-Veluwe de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten van de Taalpunten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.