VoorleesExpress Oldebroek zoekt enthousiaste vrijwilligers

Gepubliceerd op: 10 mei 2017 14:45

Vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen 20 keer voor bij een gezin. Op deze manier helpt de VoorleesExpress ouders om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. In sommige gezinnen groeien kinderen op in een taalarme omgeving, bijvoorbeeld omdat ouders de Nederlandse taal niet voldoende spreken of omdat ouders niet goed weten hoe zij het voorlezen aan moeten pakken.

Twintig weken lang komt de vrijwilliger thuis bij een gezin met kinderen van 2 t/m 8 jaar. De voorlezer gaat samen met de kinderen boeken lezen en de ouders worden hierbij betrokken. Hierdoor leren de kinderen meer woorden, kunnen ze makkelijker lezen en beter meekomen op school. Uiteraard staat het leesplezier voorop!

Bibliotheek Noord-Veluwe is voor de VoorleesExpress in Oldebroek op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die als voorlezer of coördinator aan de slag willen in de periode september 2017 tot februari 2018.

Aan de slag als voorlezer
Een voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Twintig keer komt de voorlezer wekelijks bij het gezin thuis, op een vaste dag en vaste tijd. Daarin wordt de voorlezer begeleid door een coördinator. Daarnaast worden de voorlezers door de projectleider van de Bibliotheek Noord-Veluwe getraind in het (interactief) voorlezen en het uitzoeken van goede materialen.

Aan de slag als coördinator
Een coördinator begeleidt voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen zoekt de coördinator naar manieren om het voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. De coördinator organiseert een aantal voorlezersbijeenkomsten en brengt met de voorlezer drie keer een bezoek aan het gezin. Coördinatoren worden getraind en begeleid door de projectleiding.

Geïnteresseerd? Meer informatie is te vinden op www.voorleesexpress.nl.
Aanmelden als voorlezer of coördinator? Dat kan per mail naar projectleider Jantine den Toom via jdtoom@bibliotheeknoordveluwe.nl.

Uitvoering VoorleesExpress door de Bibliotheek
De VoorleesExpress is een landelijk project dat in de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Noord-Veluwe.