Bedrijfsinformatie

De Stichting Basisbibliotheek Noord-Veluwe verzorgt de bibliotheekvoorziening van vijf gemeenten op de Noord-Veluwe. Deze gemeenten zijn: Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek. Bij De Bibliotheek Noord-Veluwe staan bijna 28.000 leners ingeschreven. Zij lenen jaarlijks ongeveer een miljoen titels.

Sinds juni 2007 is De Bibliotheek Noord-Veluwe een gecertificeerde bibliotheek. Zij voldoet aan de kwaliteitsnormen die door de landelijke brancheorganisatie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gesteld. In mei 2011 en in mei 2015 is de bibliotheek opnieuw gecertificeerd.

Financieel overzicht

Jaarverslag

2016 was voor de Bibliotheek Noord-Veluwe een jaar waarin activiteiten en projecten toenamen. Er is samenwerking gezocht met heel diverse partners en er zijn verbindingen gelegd tussen verschillende doelgroepen en culturen. Natuurlijk blijven de vestigingen op een moderne manier de collectie tonen en uitlenen. Het digitale aanbod (e-books, cursussen) is te vinden via de website van de bibliotheek.

Collectie en informatie

Het gezamenlijke mediabezit van De Bibliotheek Noord-Veluwe omvat bijna 260.000 banden. Daarvan zijn er zo'n 108.000 onderdeel van de collecties voor de jeugd. Daarnaast zijn er ongeveer 6500 cd's en 3500 dvd's.

Bibliotheken veranderen levens

Beleidsplan

Bereikbaar en betrokken: beleidsplan van de bibliotheek Noord-Veluwe

De Bibliotheek Noord Veluwe is dé basisvoorziening, inspiratiebron en ontmoetingsplek voor lezen, leren en informeren.