Bedrijfsinformatie

De Stichting Basisbibliotheek Noord-Veluwe verzorgt de bibliotheekvoorziening voor de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek. Bij De Bibliotheek Noord-Veluwe staan ruim 27.000 leden ingeschreven. Zij lenen jaarlijks ongeveer 800.000 boeken en e-books.

Sinds juni 2007 is De Bibliotheek Noord-Veluwe een gecertificeerde bibliotheek. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Een gecertificeerde organisatie voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2018 is opgedeeld in de 5 thema’s Bieb & Maatschappij, Bieb & Web, Bieb & Taal, Bieb & Robotica en Bieb & School.

Daarnaast is er een hoofdstuk Varia met uitgelichte activiteiten en een hoofdstuk Cijfers in het kort, met de bijbehorende bijlage met cijfermatige informatie

Jaarrekening

Dit is overgenomen uit de door de accountant vastgestelde en door het bestuur vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening 2018