Wijziging gegevens

Per lenersnummer moet een formulier ingevuld worden.

Geboortedatum