Vacature Algemeen Lid Raad van Toezicht

De Bibliotheek Noord-Veluwe verzorgt de bibliotheekvoorziening voor de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek. In totaal hebben we zes vestigingen, vier servicepunten en drie miniservicepunten in ons werkgebied. Er staan ruim 25.000 leden ingeschreven.

Naast het uitlenen van boeken en diverse media, heeft de bibliotheek de laatste jaren een veel grotere maatschappelijke rol (toebedeeld) gekregen. Je kunt daarbij denken aan ondersteuning als het gaat om de digitale overheid, de taalpunten of de diverse lezingen, maar ook aan het voorzien in een leestafel voor ontmoetingen en sociale contacten. Onze missie is dan ook: Wij nodigen iedereen uit elke dag te lezen, leren, fantaseren én te ontmoeten.

Om bestuur en toezicht vorm te geven, heeft de Bibliotheek Noord-Veluwe een Raad van Bestuur in de vorm van één directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht met momenteel vijf leden. Om de huidige Raad van Toezicht aan te vullen en mede om met vooruitziende blik toekomstig verloop voor te kunnen zijn, zoeken we nu een Algemeen Lid Raad van Toezicht

Wat ga je doen?
We vergaderen ongeveer 6x per jaar en voeren daarbij onze taak uit als raad van toezicht. Onze standaardvergaderingen zijn op woensdagochtenden van 9.00 uur tot 10.30 uur.

We kijken daarbij niet alleen naar financiën en de wettelijke taken van de bibliotheek, maar ook bijvoorbeeld naar ons personeels- en vrijwilligersbeleid, naar alles wat er gebeurt in de maatschappij wat invloed heeft op het werk van de bibliotheek en naar kansen en bedreigingen op de langere termijn. We stellen vragen en doen suggesties, maar gaan daarbij niet op de stoel van de directeur-bestuurder zitten. We werken daarin op een professionele en prettige manier samen.

Naast de standaardvergaderingen, zijn er nog diverse overige interessante bijeenkomsten waar leden van de raad aanwezig (kunnen) zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld stuurgroepvergaderingen met de wethouders uit de vijf gemeenten en strategische sessies over de toekomst van het bibliotheekwezen in Nederland.

Wat breng je mee?

Drie belangrijke toetsstenen voor ons zijn:

  • Woonachtig in of zeer nabij het verzorgingsgebied: de basis vereiste voor deze rol omdat de binding met onze grote en diverse doelgroep bij ons voorop staat. Je hebt daarbij ook een beeld van de sociale en culturele kaart van in ieder geval een deel van het verzorgingsgebied.
  • Commitment en rolvastheid: je committeert je aan de basisprincipes van de Governance Code Cultuur en aan de missie en visie van de Bibliotheek Noord Veluwe. Ook heb je voldoende tijd om de rol goed in te kunnen vullen. Je begrijpt en respecteert de verschillen tussen de rollen van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht.
  • (Bestuurlijke) ervaring: je werkervaring of bestuurlijke ervaring laat zien dat er een relevante connectie is met het werk van onze bibliotheek – dat op zoveel verschillende gebieden ligt. En dat je zelf affiniteit hebt met “de Bieb” is natuurlijk een logische voorwaarde.

In je persoonlijkheid zitten daarnaast ook de volgende kenmerken: communicatief en enthousiast, relaties willen bouwen, integer handelen en een lerende/positief nieuwsgierige houding.

Idealiter vul je ons team aan door net iets anders te zijn dan de reeds zittende leden. Dat kan op diverse vlakken zijn. Op bv. persoonlijkheid of achtergrond, maar liefst vullen we ook de aanwezige expertises in ons team aan met pragmatische ervaring op de kennisgebieden cultuur, welzijn en/of specifiek op het gebied van innovatie.


Wat krijg je van ons?
• Een vrijwilligersvergoeding van € 35 per bijgewoonde vergadering
• Een abonnement voor de Bibliotheek op persoonlijke titel
• Een interessante inkijk in “Bibliotheek-land” - er gaat een wereld voor je open!
• Een gemotiveerd, geïnteresseerd en fijn team om mee samen te werken

Hoe nu verder?
Als je geïnteresseerd bent, dan kun je rechtstreeks een e-mail sturen aan het secretariaat van de Bibliotheek Noord Veluwe (secretariaat@bibliotheeknoordveluwe.nl) om alle relevantie informatie op te vragen.

We sturen je dan de volgende documenten:
• Volledige formele profiel algemeen lid Raad van Toezicht
• Statuten waaruit de bevoegdheden blijken
• Missie-visie document van onze Bibliotheek
• Jaarverslag 2022 van onze Bibliotheek
• Governance Code Cultuur

Mocht je mondeling iets meer achtergrond informatie willen, dan kun je een mail sturen aan de leden van de sollicitatiecommissie:

Ineke de Weerd (idweerd@bibliotheeknoordveluwe.nl) OF
Nathalie Doorn (ndoorn@bibliotheeknoordveluwe.nl) en ze bellen je!

Als je dan wilt solliciteren ontvangen we graag uiterlijk 30 september je CV en een korte, bondige motivatie via secretariaat@bibliotheeknoordveluwe.nl.

Er zullen maximaal twee gespreksrondes zijn:

Gespreksronde 1: woensdag 11 oktober OF woensdag 18 oktober
Gespreksronde 2 (optioneel): woensdag 25 oktober

We vragen je om alvast deze data beschikbaar te houden. Op alle data zullen de gesprekken tussen 09.00 en 14.00 uur plaatsvinden in de Bibliotheek in Vaassen.

We hopen een nieuw lid voor onze raad te mogen verwelkomen uiterlijk in de eerste vergadering van 2024.

Namens alle leden van de raad van toezicht,

Ineke de Weerd (voorzitter)
Dirk Bok (secretaris)
Maaike van Golen
Theo van Dun
Nathalie Doorn