Week van Lezen en Schrijven 2023

Gemeenten en bieb vragen aandacht voor het belang van goed kunnen lezen en schrijven

De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek en de Bibliotheek Noord-Veluwe maken laaggeletterdheid bij bedrijven bespreekbaar. N.a.v. de Week van Lezen en Schrijven worden bedrijven geïnformeerd over maatregelen om laaggeletterdheid bij hun werknemers tegen te gaan.

Laaggeletterdheid is een probleem dat vaak verborgen blijft, maar wel grote gevolgen heeft voor veel mensen. Als je niet goed kunt lezen en schrijven kan dit je persoonlijke ontwikkeling belemmeren. Het heeft ook invloed op je kansen op werk, gezondheid en sociale contacten.

De vijf gemeenten en de bibliotheek vinden het belangrijk om laaggeletterdheid aan te pakken en mensen de kans te geven om hun vaardigheden te verbeteren.

Bedrijven ontvangen namens de gemeenten en de bibliotheek een toolkit, in de vorm van een gereedschapskist. In deze gereedschapskist zit een scorekaart om te inventariseren hoe goed het bedrijf is met taal. Als het bedrijf goed scoort dan ontvangen ze een sticker voor op de voordeur: Wij zijn een TAALvriendelijk bedrijf!

Andere belangrijke onderdelen van de gereedschapskist zijn gespreksvragen om het onderwerp laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en flyers met praktische tips en suggesties voor instanties en organisaties die bedrijven hulp kunnen bieden.

De bibliotheek biedt bedrijven trainingen Taal op de werkvloer aan. Dat zijn maatwerktrainingen om de taalvaardigheid binnen het bedrijf te verbeteren.

Aandacht voor de basisvaardigheden

Ruim 2 miljoen mensen hebben moeite met lezen, schrijven en / of rekenen. Ook vinden veel mensen de digitale wereld ingewikkeld. Ook op het werk kan dat maar lastig zijn.

Daarom hebben verschillende bedrijven in de gemeente Heerde afgelopen maand een gereedschapskistje ontvangen met meer informatie over het thema en het aanbod van Taalpunt Heerde. Zo ook AkzoNobel in Wapenveld.

Op maandag 25 september kwam wethouder William van Ommen langs bij het bedrijf om het kistje te overhandigen en meer te vertellen over het thema.

Meer weten wat Taalpunt Heerde kan doen? Neem dan contact op via taalpuntheerde@bibliotheeknoordveluwe.nl. Of bel 05 78 - 61 09 66.

Voor de inwoners van de Noord-Veluwe biedt de Bibliotheek Noord-Veluwe doorlopend de mogelijkheid om laaggeletterdheid en daarmee samenhangende problemen aan te pakken.

Heb je mensen in je omgeving die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of computergebruik? Kijk hiernaast wat de bibliotheek voor ze kan doen en verwijs ze door!
 

Op deze plek verschijnt maandag 11 september om 12.00 een filmpje van Daniël Lesan werkzaam bij Machinefabriek Elburg.

Op deze plek verschijnt dinsdag 12 september om 12.00 een filmpje van Denis Jolwa werkzaam bij el-Tec Elektrotechniek Hattem.

Op deze plek verschijnt woensdag 13 september om 12.00 een filmpje van Mare Hoogendoorn-de Jong Taalambassadeur Oldebroek.

Op deze plek verschijnt donderdag 14 september om 12.00 een filmpje van Gerrie Leguijt Taalambassadeur Heerde.

Op deze plek verschijnt vrijdag 15 september om 12.00 een filmpje van Krystian Widera werkzaam bij Pluimveeslachterij Remkes Epe.