Basisregels voor iedereen en overal

Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus | Houd 1,5 meter afstand van elkaar. | Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog. | Werk zoveel mogelijk thuis. | Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Makkelijk Lezen Plein

Een Makkelijk Lezen Plein is er speciaal voor kinderen van ongeveer 8 tot en met 12 jaar, die een leesprobleem hebben. Zij voelen zich snel ongemakkelijk in de bibliotheek, met al die kasten vol gesloten boekenrijen. Op het Makkelijk Lezen Plein zijn de boeken frontaal gepresenteerd, met de voorkant naar voren. Dat zoekt een stuk makkelijker dan wanneer je alleen de rugband ziet. De boeken en andere media die geschikt zijn voor kinderen met een leesprobleem, staan zo veel mogelijk bij elkaar op dit Plein, zodat ze niet verdwalen tussen de andere boekenrijen.

Waarom een Makkelijk Lezen Plein?

Eén op de tien kinderen in het Nederlandse onderwijs heeft moeite met lezen. De grootste groep heeft dyslexie, maar het geldt ook voor kinderen met concentratieproblemen, zoals ADHD, of (allochtone) kinderen met een taalachterstand. Voor hen is lezen alles behalve ontspannend, omdat het hen veel moeite kost. Toch is lezen een noodzaak om op school en later in de maatschappij goed mee te kunnen doen. Het Makkelijk Lezen Plein wil het lezen voor kinderen met een leesprobleem weer leuk maken en helpt hen geschikte informatie te vinden. In de vorm van luisterboeken, cd's en dvd's komen er ook verhalen en informatie binnen hun bereik die anders te moeilijk zijn om te lezen.

Wat tref je aan op het Makkelijk Lezen Plein?

  • leuke en spannende leesboeken. Ze hebben duidelijke letters, kortere zinnen en minder moeilijke woorden, maar wèl een leuk verhaal!
  • informatieve boeken met veel afbeeldingen, b.v. voor een werkstuk of spreekbeurt of omdat het gewoon leuk is om meer te weten over een land, een dier of een ander onderwerp.
  • informatieve dvd's, ook over allerlei onderwerpen, b.v. paarden, woestijnen of ridders.
  • verfilmde jeugdboeken. Er zijn veel jeugdboeken verfilmd en op dvd verkrijgbaar, zoals Minoes, Het zakmes, De tasjesdief.
  • luisterboeken van kinderboeken die ingesproken zijn op cd's. tijdschriften, zoals Donald Duck, Penny of Zo zit dat.

Ook te leen bij De Bibliotheek Noord-Veluwe: een Daisyspeler

Een Daisyspeler is een handig toestel voor kinderen met leesproblemen. Het apparaat is bestemd om Daisyroms te beluisteren. Een Daisyrom is een schijfje waar gesproken tekst volgens een bepaalde structuur is opgeslagen. De bediening van een Daisyspeler is eenvoudig. Het apparaat heeft grote knoppen voor de functies van afspelen, pauze, vooruit en achteruit. Bovendien kan de afspeelsnelheid worden aangepast. Dit is voor kinderen met leesproblemen heel plezierig, omdat ze dan in hun eigen tempo het boek kunnen meelezen.

Om uit te proberen of het lezen met een Daisyspeler goed werkt, kan bij elke vestiging van de Bibliotheek Noord-Veluwe een Daisyspeler geleend worden met één of meer Daisyroms. Als gebruik van de Daisyspeler een succes is, geeft de zorgverzekeraar onder bepaalde voorwaarden een vergoeding bij aankoop. Er moet dan bij de aanvrager sprake zijn van een visuele handicap, uitbehandelde dyslexie of motorische handicap en er wordt een voorschrift van een behandelend arts gevraagd. Als een Daisyspeler vooral nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk kan deze op grond van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (WIA) bij het UWV worden aangevraagd.

Meer informatie over Makkelijk Lezen ?

Contactpersoon bij De Bibliotheek Noord-Veluwe over Makkelijk Lezen is Karin Wolf. Zij is te bereiken via email: kwolf@bibliotheeknoordveluwe.nl of per telefoon : 06-12160725.