Aangepaste openingstijden

Tijdens de schoolvakanties hebben een aantal vestigingen aangepaste openingstijden en zijn er een aantal miniservicepunten gesloten.
Kijk op deze pagina voor alle informatie.

Privacy Statement

In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.Voor de Bibliotheek Noord-Veluwe is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De Bibliotheek Noord-Veluwe is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de lokale samenleving te bevorderen. De Bibliotheek is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Bibliotheek Noord-Veluwe respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel (in de Bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan je naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan je gekochte toegangskaarten, je leengegevens of je voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het uitvoeren van het door jouw afgesloten lidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van de door jou geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie
• Om aanvullende diensten aan je te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (o.a. e-books) en het lenen bij andere bibliotheken
• Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen
• Om je te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (als je hiervoor toegangskaarten hebt gekocht)
• Om je te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
• Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden (hiervoor kun je onderaan elke nieuwsbrief je afmelden of een e-mail sturen naar info@bibliotheeknoordveluwe.nl met als onderwerp ‘Afmelden’
• Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening
• Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening
• Voor de naleving van wettelijke verplichtingen
Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden
Je gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op de Bibliotheek Noord-Veluwe rust.
In de volgende situaties kan doorgifte wel plaatsvinden. Onder de opsomming worden de situaties toegelicht.
• Bij interbibliothecair leenverkeer
• Bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl
• Bij door ons ingeschakelde leveranciers
• Op grond van wettelijke verplichtingen

Doorverwijzing naar lokale samenwerkingspartners
Voor ons Informatiepunt Digitale Overheid werken we samen met lokale partners. Indien nodig verwijzen we naar hen door. Als we een afspraak voor je maken geven we benodigde gegevens door aan de samenwerkingspartner, zodat deze contact met je op kan nemen.
 

Interbibliothecair leenverkeer
Je kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht je een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van je persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen je er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. Je kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl
Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website een account aan te maken. Wij wisselen op voorhand een beperkte set gegevens met Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek herkend wordt. Op het moment dat je een account op www.onlinebibliotheek.nl aanmaakt, geef je toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Noord-Veluwe aan Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy, welk is te vinden op www.onlinebibliotheek.nl.
Heb je je via je bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook kunnen we je informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan je gestuurd te worden omdat je al gebruik maakt van e-books.

Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke je computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.

Gebruik van je gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op jouw interesses toegespitst aanbod, onder andere op basis van je leengedrag) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als je niet wilt dat je gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kun je dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan je mailadres uit onze ledenadministratie verwijderen. Je zult hierdoor ook geen inleverattenderingen, mail over klaarstaande reserveringen en mail over materialen waarvan de uitleentermijn is verstreken van ons ontvangen.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Biblotheek Noord-Veluwe, of als je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om je legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Wijzigingen
Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy Statement aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
De Bibliotheek Noord-Veluwe kan je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Bibliotheek Noord-Veluwe
0578-628605
info@bibliotheeknoordveluwe.nl
KvK Zwolle 05075681
BTW NL813478704B01

Epe, 12 oktober 2018