Voorwaarden en richtlijnen

Na het versoepelen van de coronamaatregelen zijn bezoekers voor steeds meer zaken welkom in de bibliotheekvestigingen. We vragen daarbij wel aandacht voor een aantal voorwaarden en richtlijnen. Lees meer

Privacy Statement

In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.Voor de Bibliotheek Noord-Veluwe is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De Bibliotheek Noord-Veluwe is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de lokale samenleving te bevorderen. De Bibliotheek is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Bibliotheek Noord-Veluwe respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de Bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw gekochte toegangskaarten, uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het uitvoeren van het door u afgesloten lidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie
• Om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (o.a. e-books) en het lenen bij andere bibliotheken
• Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
• Om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (als u hiervoor toegangskaarten heeft gekocht)
• Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
• Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (hiervoor kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief afmelden of een e-mail sturen naar info@bibliotheeknoordveluwe.nl met als onderwerp ‘Afmelden’
• Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening
• Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening
• Voor de naleving van wettelijke verplichtingen
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op de Bibliotheek Noord-Veluwe rust.
In de volgende situaties kan doorgifte wel plaatsvinden. Onder de opsomming worden de situaties toegelicht.
• Bij interbibliothecair leenverkeer
• Bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl
• Bij door ons ingeschakelde leveranciers
• Op grond van wettelijke verplichtingen

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl
Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Wij wisselen op voorhand een beperkte set gegevens met Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek herkend wordt. Op het moment dat u een account op www.onlinebibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Noord-Veluwe aan Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy, welk is te vinden op www.onlinebibliotheek.nl.
Heeft u zich via uw bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die u betaalt aan ons. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over uw lidmaatschap. Ook kunnen we u informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan u gestuurd te worden omdat u al gebruik maakt van e-books.

Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod, onder andere op basis van uw leengedrag) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan uw mailadres uit onze ledenadministratie verwijderen. U zult hierdoor ook geen inleverattenderingen, mail over klaarstaande reserveringen en mail over materialen waarvan de uitleentermijn is verstreken van ons ontvangen.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Biblotheek Noord-Veluwe, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Wijzigingen
Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy Statement aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
De Bibliotheek Noord-Veluwe kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Bibliotheek Noord-Veluwe
0578-628605
info@bibliotheeknoordveluwe.nl
KvK Zwolle 05075681
BTW NL813478704B01

Epe, 12 oktober 2018