Huisregels

Huisregels van de Bibliotheek Noord-Veluwe.

Gedrag
Houd rekening met anderen en veroorzaak geen (geluids-) overlast. Bij het veroorzaken van overlast voor klanten en/of medewerkers wordt u uit de bibliotheek verwijderd. Bij herhaling kan de toegang tot de bibliotheek worden ontzegd. In geval van diefstal of gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij aangifte bij de politie. Indien nodig controleren wij uw tas(sen).
Het dragen van skates/rolschaatsen is niet toegestaan.

Dieren
Dieren worden niet toegelaten. Uitgezonderd hulphonden.

Eten, drinken en roken
Het is niet toegestaan om meegebracht eten en drinken te nuttigen. Koffie en thee die verstrekt worden door de bibliotheek mogen in de studiecabines en bij de leestafel worden genuttigd. Het is niet toegestaan om drinken of toebehoren mee naar buiten te nemen. Roken is niet toegestaan, ook niet van e-sigaretten.

Computer en cabines
Niet meer dan twee personen per computer of cabine.
Het bezoeken van discriminerende, gewelddadige, pornografische of andere ongepaste internetsites is verboden.

Activiteiten
Activiteiten van derden kunnen in de vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe alleen met schriftelijke toestemming van de directie plaatsvinden.

Algemeen
De Bibliotheek Noord-Veluwe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Wij rekenen op uw medewerking

Epe, 12 april 2023