Wachtwoord vergeten?

Klik hier!

VoorleesExpress

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.

Bijna één derde van de jongeren kan onvoldoende lezen en schrijven en loopt het risico hun school laaggeletterd te verlaten. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. 20 keer komt een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen.

Omdat kinderen 70% van de tijd thuis zijn, hebben ouders een bijzondere rol. Want ouders, die kunnen taal: ze zitten er vol mee! Of ze nu Nederlands spreken, Arabisch, Spaans of een dialect, door hun taal te delen kunnen ze hun kind helpen. Met spelletjes, boeken en verhalen help jij ouders ontdekken wat zij zelf te bieden hebben.

De VoorleesExpress is actief in heel Nederland. Ook door de bibliotheek Noord-Veluwe wordt dit aangeboden in de gemeentes Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek.

Deelnemende gezinnen worden aangemeld door bijvoorbeeld CJG’s, basisscholen, vluchtelingenwerk en logopedisten. De vrijwilligers krijgen een training Interactief Voorlezen met tips voor het uitzoeken van geschikte materialen. Vrijwilligers worden begeleid door een coördinator. Gedurende het jaar zijn er twee bijeenkomsten met andere voorlezers en coördinatoren. Hierbij krijg je nuttige informatie van de projectleiding en is er tijd voor het uitwisselen van ervaringen met andere voorlezers.

Wil je je kinderen aanmelden voor de VoorleesExpress? Neem dan contact op met school of stuur een mail naar ggaljee@bibliotheeknoordveluwe.nl.

Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Klik dan hier. Je krijgt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Eerst meer weten over de VoorleesExpress?
Wil je meer weten? Kijk dan op voorleesexpress.nl. of stuur een mail naar ggaljee@bibliotheeknoordveluwe.nl. Telefonisch contact op 06-10605958.