VoorleesExpress

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie.

Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in. Meehelpen om de taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen en laaggeletterdheid tegen te gaan? Dat kan!

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

De VoorleesExpress draait inmiddels overal in Nederland. Ook door de bibliotheek Noord-Veluwe wordt dit aangeboden in de gemeentes Elburg, Oldebroek, Heerde en Hattem.

Wat doet de bibliotheek?
De bibliotheek Noord-Veluwe zorgt ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn. De vrijwilligers krijgen een training in interactief voorlezen en advies voor het kiezen van voorleesboeken. Er worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Een coördinator zorgt voor de begeleiding van de vrijwilligers. Deelnemende gezinnen worden aangemeld door bijvoorbeeld CJG’s, basisscholen, vluchtelingenwerk en logopedisten. Ook kan je zelf je kinderen aanmelden

Of wil je je aanmelden als vrijwilliger?

Eerst meer weten over de VoorleesExpress?
Wil je meer weten? Kijk dan op www.voorleesexpress.nl. Je kan ook mailen met ggaljee@bibliotheeknoordveluwe.nl. Telefonisch contact 06-10605958.