Aangepaste openingstijden

Tijdens de schoolvakanties hebben een aantal vestigingen aangepaste openingstijden en zijn er een aantal miniservicepunten gesloten.
Kijk op deze pagina voor alle informatie.

Kader inloopspreekuren

De bibliotheek Noord-Veluwe krijgt steeds meer te maken met partijen die zich willen profileren en/of presenteren aan het publiek. De Bibliotheek heeft onder meer als wettelijke taak om bijdrage te leveren aan de ontplooiing en zelfredzaamheid van de individuele klant.

In de maatschappij krijgen milieubewustzijn en ecologisch verantwoord leven een steeds groter draagvlak. Een grotere behoefte aan zingeving, persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid is het gevolg. Steeds meer mensen streven naar een betere levenskwaliteit, een gezond lichaam, authenticiteit, betekenis en diepgang.

Aansluitend op het milieubewuster leven van de mens in samenhang met de omgeving en maatschappij hebben we kaders opgesteld, waar de partijen voor de inloopspreekuren aan moeten voldoen.

Uitgangspunten:

  • Het moet recreatief, educatief of informatief zijn
  • Het moet passen binnen het publieke domein
  • Het mag ons relatief geen geld/tijd kosten
  • Het moet niet opdringerig zijn
  • Het moet tijdens bemande openingstijden plaatsvinden
  • Bij voorkeur niet-commercieel tenzij het past binnen de participatie maatschappij
  • Teamleiders beoordelen de aanvragen