Voorwaarden en richtlijnen

Na het versoepelen van de coronamaatregelen zijn bezoekers voor steeds meer zaken welkom in de bibliotheekvestigingen. We vragen daarbij wel aandacht voor een aantal voorwaarden en richtlijnen.

Lees meer

Doorlopende machtiging

  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
    Aan de Bibliotheek Noord-Veluwe om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van uw bibliotheekabonnement.
  • Aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
     
Geboortedatum

De Bibliotheek Noord-Veluwe
Stationsstraat 16
8161 CR Epe
Incassant ID: NL10RABO0135982235
Reden betaling: lidmaatschap bibliotheek

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.