Doorlopende machtiging

  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
    Aan de Bibliotheek Noord-Veluwe om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van uw bibliotheekabonnement.
  • Aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
     
Geboortedatum

De Bibliotheek Noord-Veluwe
Stationsstraat 16
8161 CR Epe
Incassant ID: NL10RABO0135982235
Reden betaling: lidmaatschap bibliotheek

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.