Basisregels voor iedereen en overal

Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen | Houd 1,5 meter afstand | Was je handen vaak en hoest in je elleboog | Het dragen van een mondkapje is verplicht vanaf 13 jaar in alle publieke binnenruimtes. Dit geldt bij bewegen, staan of zitten.

Doorlopende machtiging

  • Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming:
    Aan de Bibliotheek Noord-Veluwe om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens betaling van je bibliotheekabonnement.
  • Aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
     
Geboortedatum

De Bibliotheek Noord-Veluwe
Stationsstraat 16
8161 CR Epe
Incassant ID: NL10RABO0135982235
Reden betaling: lidmaatschap bibliotheek

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.