Leerkrachten gecertificeerd als leescoördinator

Gepubliceerd op: 14 maart 2024 11:41

Negen leerkrachten van scholen in of grenzend aan het werkgebied van Bibliotheek Noord-Veluwe zijn sinds deze week als gecertificeerde leescoördinatoren actief bezig met leesbevordering op hun school. In Oldebroek ontvingen zij bij een feestelijke bijeenkomst het certificaat leescoördinator en een mooie bos bloemen uit handen van cursusleider Karin Wolf, specialist Educatie bij Bibliotheek Noord-Veluwe.

Anne-Hilde van de Worp en Rianne ten Hove van de Koldewijnschoele in Kamperveen, Marjan Knol van de Timotheüsschool in Oldebroek, Nynke van der Eijk en Thilde van der Wal van De Bron in Wezep, Willany Blaauw van de School met de Bijbel Emst, Kim Wesselink van De Wereldweide Wezep, Marjelle Hendriks van De Krugerstee Vaassen en Nienke Pol van IKC Vindingrijk Apeldoorn behaalden na vijf bijeenkomsten het certificaat leescoördinator. De bijeenkomsten waren gericht op leesbevordering met leesplezier als basis.

De nieuwe leescoördinatoren zijn actieve leerkrachten die de spin in het web zijn voor de leesbevordering op hun school, in samenwerking met een leesconsulent van de Bibliotheek Noord-Veluwe. De leerkrachten zijn positief over de cursus. “Ik ben heel enthousiast om aan de slag te gaan, omdat de cursus inspirerend is en je praktische vaardigheden krijgt aangereikt” vertelde een van de leerkrachten. “Het delen van ervaringen met collega’s versterkt dit.”, vulde een collega meteen aan. Gevolgd door een opmerking die op enthousiaste bijval kon rekenen “Je wordt hebberig door alle mooie boeken die de bibliotheek heeft te bieden.”.

Cursusleider Karin Wolf is blij met deze leerkrachten. “De leescoördinatoren brengen het belang van lezen onder de aandacht binnen de verschillende scholen. Het leesonderwijs is vakoverstijgend. In de leesplannen die de eindopdracht vormen omschrijven de leerkrachten dat lezen de basis is van het onderwijs. Kinderen lezen om te beleven, te weten en te begrijpen. Het is een onmisbare vaardigheid voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. De leerkracht speelt een cruciale rol. Lezen is een feest en kortgezegd is het altijd tijd voor een boek!”

“De cursus, Open Boek genaamd, richt zich op verschillende aspecten.”, legt Karin Wolf uit. “Leesbevordering en leesbeleving, kennis over de jeugdliteratuur, de relatie tussen leesinteresse, begrijpend lezen en werkstukken, de schoolbibliotheek en professionalisering van het team op dit gebied kwamen tijdens de bijeenkomsten aan de orde. Als eindopdracht schreven de deelnemers een leesplan voor hun eigen school. Want effectieve leesbevordering begint met een doordacht plan.”