Bedrijfsinformatie

De Stichting Basisbibliotheek Noord-Veluwe verzorgt de bibliotheekvoorziening voor de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek. Bij De Bibliotheek Noord-Veluwe staan ruim 27.000 leden ingeschreven. Zij lenen jaarlijks ongeveer 800.000 boeken en e-books.

Sinds juni 2007 is De Bibliotheek Noord-Veluwe een gecertificeerde bibliotheek. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Een gecertificeerde organisatie voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2018 is opgedeeld in de 5 thema’s Bieb & Maatschappij, Bieb & Web, Bieb & Taal, Bieb & Robotica en Bieb & School.

Daarnaast is er een hoofdstuk Varia met uitgelichte activiteiten en een hoofdstuk Cijfers in het kort, met de bijbehorende bijlage met cijfermatige informatie

Jaarrekening

Dit is overgenomen uit de door de accountant vastgestelde en door het bestuur vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening 2018

Kaders inloopspreekuren

De bibliotheek Noord-Veluwe krijgt steeds meer te maken met partijen die zich willen profileren en/of presenteren aan het publiek.
De Bibliotheek heeft onder meer als wettelijke taak om bijdrage te leveren aan de ontplooiing en zelfredzaamheid van de individuele klant.

In de maatschappij krijgen milieubewustzijn en ecologisch verantwoord leven een steeds groter draagvlak. Een grotere behoefte aan zingeving, persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid is het gevolg. Steeds meer mensen streven naar een betere levenskwaliteit, een gezond lichaam, authenticiteit, betekenis en diepgang.

Aansluitend op het milieubewuster leven van de mens in samenhang met de omgeving en maatschappij hebben we kaders opgesteld, waar de partijen voor de inloopspreekuren aan moeten voldoen.

Uitgangspunten:

  1. Het moet recreatief, educatief of informatief zijn
  2. Het moet passen binnen het publieke domein
  3. Het mag ons relatief geen geld/tijd kosten
  4. Het moet niet opdringerig zijn
  5. Het moet tijdens bemande openingstijden plaatsvinden
  6. Bij voorkeur niet-commercieel tenzij het past binnen de participatie maatschappij
  7. Teamleiders beoordelen de aanvragen